K

Kontakt

GDPR-MEDIA j.d.o.o. Ivice Sudnika 7, 10430 Samobor info@gdpr-media.eu

GDPR-MEDIA j.d.o.o. za usluge

Ivice Sudnika 7, Samobor

OIB: 23309501979

IBAN: HR9424020061100865498, Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Rijeka)

GSM: +385 91 5426 082

EMAIL: info@gdpr-media.eu

Jug Puljizević, direktor

GDPR-MEDIA upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081153034

Temeljni kapital od 10,00 kuna uplaćen u cijelosti