G

GDPR za vašu tvrtku

Uspostavljamo cjelovit sustav postupanja s osobnim podacima uz jasne protokole za rješavanje kriznih situacija i ostvarenje prava ispitanika.

Zaštita osobnih podataka nezaobilazan je element današnjeg poslovanja. Upravo zaštita osobnih podataka igra važnu ulogu pri odabiru trgovca ili poslovnog partnera. 

Vodite računa kako su politika privatnosti, razne izjave i "privole" sami za sebe beskorisni, pogotovo ako je riječ o šprancama. Bez jasno definiranih i kvalitetno uspostavljenih protokola postupanja te odgovarajuće edukacije zaposlenika, samo su mrtvo slovo na papiru. 

Pomažemo vam dokumentirati svaki postupak obrade osobnih podataka, vodeći računa o pravnom temelju obrade, učincima na ispitanike, mogućim rizicima i načinima rješavanja potencijalnih problema ili kriznih situacija.  Naši alati za primjenu GDPR-a su praktični, jednostavni za korištenje i prilagođeni upravo vašem poslovanju.  

Zanemarivanje zaštite osobnih podataka najčešće vodi do novčanih kazni i drastičnog pada reputacije. Uskladite svoje poslovanje sa standardima GDPR-a već danas. Kontaktirajte nas.