G

GDPR seminar u Udruženju obrtnika Samobor

15/06/2018 Edukacije

Jug Puljizević, direktor GDPR-MEDIA, održao je seminar u punoj dvorani Udruženja obrtnika Samobor.

Udruženje obrtnika Samobor organiziralo je seminar “GDPR – Zaštita osobnih podataka” kojem je prisustvovalo četrdesetak obrtnika – većinom članova ceha intelektualnih usluga. 

U ispunjenoj dvorani, uvodni dio je bio posvećen upoznavanju s Općom uredbom o zaštiti podataka. Naon toga, obrtinici su dobili priliku da doznaju  odgovore na sva postavljena pitanja, koja su se u najvećem broju odnosila na konkretne primjere iz svakodnevnog poslovanja.

Nakon seminara, većina pristunih se zadržala kako bi komentirali primjenu GDPR-a i dobili odgovore na ona pitanja koja nisu uspjeli postaviti tijekom seminara.

Detaljnije: Obrtnička komora Zagreb

Read more