I

Izrada i uspostava GDPR protokola i alata

Za vas izrađujemo cjelovit sustav postupanja s osobnim podacima, uspostavljamo protokole i postupke za rješavanje kriznih situacija, prijenos podataka u treće zemlje... ukratko, cjelovit GDPR sustav.

GDPR donosi veću sigurnost ispitanicima u pogledu njihovih osobnih podataka, a  voditeljima zbirki podataka priliku da unaprijede svoje poslovanje i ojačaju povjerenje svojih klijenata. U srcu GDPR implementacije nalazi se sustav zaštite i upravljanja osobnim podacima, a njegov temelj je izrada i uspostava protokola postupanja.

Izrada izjave o privatnosti ili sličnog dokumenta samo je mali dio GDPR rješenja, te je beskorisna bez jasno definiranih i kvalitetno uspostavljenih protokola postupanja. Oni predstavljaju svojevrsnu "mrežu puteva" koja povezuje čitav niz elemenata učinkovitog sustava postupanja s osobnim podacima, unutar cjelovitog i sveobuhvatnog GDPR projekta.   

Svaki postupak obrade se jasno i pregledno dokumentira, vodeći računa o svim koracima unutar pojedinog postupka, uključenim dionicima, pravnom temelju obrade, učincima na ispitanike, mogućim rizicima i načinima rješavanja potencijalnih problema ili kriznih situacija. 

Veličina vaše tvrtke ili organizacije, stvarne GDPR potrebe, redovito poslovanje... samo su neki od aspekata koje uzimamo u obzir prilikom izrade i uspostave vašeg sustava GDPR usklađenja. 

Ispitanici imaju pravo na transparentnost, pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na zaborav (odnosno brisanje podataka), pravo na prenosivost, pravo na prigovor i pravo usprotiviti se automatiziranom profiliranju. Uspostava protokola rješava ostvarenje prava ispitanika na transparentan, jasan i brz način, jača povjerenje u tvrtku ili organizaciju te nedvosmisleno upućuje na usklađenost s GDPR uredbom.

Prethodna procjena učinka (DPIA) neozaobilazan je dio sustava upravljanja i zaštite osobnih podataka, za sve koji obrađuju podatke djece, podatke vezane uz zdravlje, političko opredjeljenje, vjeru i slične. osjetljive kategorije podataka. Naš DPIA sustav omogućava vašim djelatnicima ili službeniku za zaštitu podataka da na jednostavan način provedu prethodnu procjenu, dokumentiraju je i donesu odgovarajuće preporuke, u skladu s GDPR uredbom.

Isto vrijedi i za procjenu legitimnog interesa (LIA) koja prethodi oslanjanju na legitmni interes, kao pravnoj osnovi za obradu osobnih podataka. Naši alati za procjenu su praktični, jednostavni za korištenje i prilagođeni vašem poslovanju.  

Zajednički, izrađujemo i uspostavljamo cjelovit GDPR sustav, vodeći računa o načelima GDPR uredbe, vašim interesima i pravima ispitanika. 

Kontaktirajte nas i unaprijedite svoje poslovanje već danas.